میکروتراشه | آشنایی با اصطلاحات الکترونیکی|جریان|ولتاژ|مقاومت الکتریکی

آشنایی با اصطلاحات الکترونیکی|جریان|ولتاژ|مقاومت الکتریکی

تاریخ: 04-07-1397

نویسنده: Mr.Moradi

دسته بندی:

آموزشی,

دانش مطالعهٔ عبور جریان الکتریکی از مواد مختلف - همانند نیمه‌رساناها،مقاومت‌ها، القاگرها وخازن‌ها و آثار آن است. الکترونیک همچنین به عنوان شاخه‌ای از فیزیک نظری شناخته می‌شود. طراحی و ساخت مدارهای الکترونیکی برای حل مشکلات عملی، قسمتی از مباحث موجود در مهندسی الکترونیک را تشکیل می‌دهد. هرچند در برخی موارد مطالعهٔ المان‌های جدید نیمه‌رسانا و فن‌آوری‌های نزدیک به آن؛ شاخه‌ای از فیزیک در نظر گرفته می‌شود، این مقاله بیشتر به مفاهیم مهندسی الکترونیک می‌پردازد.

جریان

به حرکت الکترون های درون یک جسم هادی جریان الکتریکی گویند واحد اندازه گیری آن I (آمپر) می باشد به شدت جریان عبور الکترونها در یک جسم هادی آمپر می گویند.

آشنایی با اصلاحات الکترونیک|آموزش قطعات الکترونیک

جریان AC متناوب 

به جریانی گفته می شود که دارای مؤلفه های مثبت و منفی باشد و در هر واحد زمان هیچ ولتاژ مشخصی ندارد.

جریان DC مستقیم

قطبهای اختلاف پتانسیل هرگز تغییر نمی کند . جریان همیشه در مدار ثابت بوده و روی یک جهت بوده و به زمان ساده روی یک خط کاملاً صاف می باشد ودر هر ثانیه ولتاژ ثابت است.

آشنایی با اصطلاحات الکترونیک|آموزش قطعات الکترونیک

دوره تناوب

به مدت زمانیکه طول می کشد تا موج از یک نقطه شروع شده تا به نقطه ی تکرار خودش برسد.

فرکانس 

تعداد دفعاتی که یک موج در مدت زمان یک ثانیه تکرار می شود را فرکانس گویند. این بدان معنی می باشد که در طول یک ثانیه چند بار ولتاژ از مثبت به منفی و برعکس تغییر یافته تا سیکل خودرا کامل کند در ایران استاندارد فرکانس 50 هرتز می باشد که هرتز واحد اندازه گیری فرکانس است و معنای آن این است که در یک ثانیه 50 بار مقدار ولتاژ از مثبت به منفی تغییر می کند و مجدداً باز می گردد.

آشنایی با اصطلاحات الکترونیک|آموزش قطعات الکترونیک

ولتاژ 

درواقع یک نیرو با انرژی الکتریکی است که سبب ایجاد جریان الکتریکی در سیستم یا مدار می شود و واحد اندازه گیری آن V می باشد.

ولتاژ پیک (VP) 

به ماکزیمم ولتاژ متناوب بین دو سیکل منفی و مثبت ولتاژ پیک می گویند.

آشنایی با اصطلاحات الکترونیک|آموزش قطعات الکترونیک

طبقه بندی قطعات الکترونیکی 

 • قطعات فعال

قطعات فعال الکترونیکی قطعاتی هستند که هنگام کار در یک مدار الکترونیکی می توانند در کنترل جریان یا ولتاژ مدار دخالت نمایند به عبارت دیگر می توانند جریان یا ولتاژ در یک مدار را تحت کنترل خود در آورد. مانند : دیود ، ترانزیستور ، آی سی

 • قطعات غیر فعال

قطعات غیر فعال الکترونیکی قطعاتی هستند که دارای عکس العمل ثابت و معین در یک مدار الکترونیکی می باشند و مقدار این عکس العمل اکثر اوقات قابل کنترل نمی باشد. مانند : مقاومت و خازن

مقاومت

مقاومت از نظر لغوی به معنی ضدیت نمودن و ایستادگی می باشد ولی در علم الکترونیک ، مقاومت عنصر یا قطعه الکتریکی است که سبب محدود شدن شدت جریان تولید شده در مدار الکتریکی می شود. در واقع عملیات افت ولتاژ را به عهده دارد و نقش دیگر مقاومت محافظت از مدار می باشد . مقاومت جریان را تبدیل به گرما می کند و دفع می کند. به عبارت دیگر مقاومت با عبور جریان مخالفت می کند و واحد مقاومت اهم  است و آنرا با حرف R نشان می دهند علامت اختصاری مقاومت است.

آشنایی با اصطلاحات الکترونیک|آموزش قطعات الکترونیک

مشخصات مهم مقاومت ها

 1. مقدار اهمی مقاومت: مهمترین مشخصه یک مقاومت مقدار آن است که برحسب اهم، کیلو اهم یا مگا اهم بیان می شود.
 2. توان مجاز : ماکزیمم توانی که مقاومت به طور دائم می تواند تحمل کند را توان قابل تحمل گویند این توان اغلب بصورت حرارت در اطراف مقاومت هدر می رود. ماکزیمم قدرت مجاز به حرارت محیط ولتاژ و جریان مقاومت بستگی دارد . استاندارد توان مجاز در مقاومت های کربنی را در شکل زیر مشاهده می کنید.

آشنایی با اصطلاحات الکترونیک|آموزش قطعات الکترونیک

3. تلرانس: مقدار واقعی یک مقاومت در عمل با مقداری که به وسیله سازنده قید می شود اختلاف دارد این اختلاف تلرانس  یا درصد خطا نامیده می شود.میزان درصد تلرانس معرف حد پایینی و بالایی مقدار مقاومت است . برای مثال اگر یک مقاومت Ω100 دارای تلرانس %10 باشد دارای مقدرا بین 90 تا 110 اهم است که Ω90 را حد پایینی و Ω110 اهم را حد بالایی گویند. مقدار تلرانس در مقاومتها بصورت عددی یا کد گذاری بیان می شود.

انواع مقاومت

1. ثابت

 • کربنی
  • لایه کربنی
  • لایه فلزی
  • لایه اکسید فلز
 • لایه ای
 • سیمی

2. متغییر

 • قابل تنظیم
  • پتانسیومتر
  • رئوسا
 • وابسته تابع
  • تابع حرارت TDR
   • PTC
   • NTC
  • تابع نور LDR
  • تابع ولتاژVDR
  • تابع میدانMDR


مقاومت های ثابت: مقاومت های ثابت به آن دسته از مقاومت هایی گفته می شود که مقدارشان همیشه ثابت است.

مقاومت سیمی: از پیچیدن طول معینی سیم مقاومت دار از جنس آلیاژ های مختلف نیکل بر روی استوانه ای عایق از جنس سرامیک ساخته می شود. این نوع مقاومت عموماً برای توان های بالا (2 تا 25 وات ) ساخته می شود.

مقاومت های متغیر: به مقاومت هایی اطلاق می شود که مقدارشان ثابت نبوده و قابل تغییر می باشد. مقاومت های متغیر وابسته (تابع) به آن دسته از مقاومت هایی گفته می شود که به وسیله ی عواملی از قبیل نور و حرارت و ولتاژ مقدار مقاومت آنها تغییر کند.

LDR: این نوع مقاومتها حساس به انرژی نور بوده و در اثر افزایش نور مقدار مقاومت آن کم می شود و در اثر کاهش نور مقدار مقاومت آنها زیاد می گردد.

آشنایی با اصطلاحات الکترونیک|آموزش قطعات الکترونیک

VDR :مقاومت هایی هستند که متناسب با تغییر ولتاژ مقاومت آنها تغییر می کند تا همواره ولتاژ یکسانی در مدار وجود داشته باشد . مقاومت VDR را تحت عنوان وریستور نیز می شناسند مقدار اهم این مقاومت ها با ولتاژ رابطه معکوس دارد.

MDR: به مقاومت هایی گفته می شود که به سبب اثر میدان مغناطیسی به آنها مقدار اهمشان تغییر می کند در ساخت این مقاومت ها از نیمه هادیهایی استفاده شده که دارای ضریب حرارتی منفی هستند به همین دلیل در صورت افزایش دما مقدار مقاومت آنها کاهش پیدا می کند.

TDR: مقاومت های تابع حرارت (تریستور): مقدار اهم این مقاومت ها تابع حرارت است یعنی در اثر حرارت میزان مقاوتشان تغییر می کند مقاومت های حرارتی را تحت عنوان تریستور می شناسیم تغییرات در مقاومت به ضریب حرارتی آن که مثبت یا منفی باشد بستگی دارد.

تریستور با ضریب حرارتی مثبت PTC:PTC نوعی تریستور است که با افزایش دما مقدار مقاومت آنها افزایش می یابد.

تریستور با ضریب حرارتی منفی  NTC:

نوعی تریستور است که با افزایش دما مقدار مقاومت کاهش می یابد.

آشنایی با اصطلاحات الکترونیک|آموزش قطعات الکترونیک

تشخیص مقدار اهم مقاومت ها:

مقدار اهم مقاومتها به سه روش مشخص می شود :

1. نوارهای رنگی

2. رمزهای عددی

3. نوشته مقدار مقاومت

روش چهار نواری : که معمول تر است دورنگ اول شماره عدد رنگ، به تعداد رنگ سوم برای ضریب صفر میگذاریم و رنگ چهارم تلرانس می باشد. چنانچه مقاومت رنگ چهارم را نداشته و بی رنگ باشد تلرانس آن %20 می باشد.

روش پنج نواری : در این روش سه رنگ اول معرف عدد رنگ است و رنگ چهارم معرف ضریب و رنگ پنج تلرانس می باشد.

آشنایی با اصطلاحات الکترونیک|آموزش قطعات الکترونیک

آشنایی با اصطلاحات الکترونیک|آموزش قطعات الکترونیک

برای آشنایی با دیگر اصطلاحات الکترونیکی  اینجا  را مطالعه کنید.تگ: دوره تناوب موج سیکل ولتاژ پیک مقاومت کربنی تلرانس مقاومت مقاومت متغییر

مطالب مرتبط